Đề nghị chỉ định Bamboo Airways bay thường lệ đến Mỹ

Bộ GTVT đề nghị chỉ định Bamboo Airways bay thường lệ đến Mỹ. Ảnh ĐT
Bộ GTVT đề nghị chỉ định Bamboo Airways bay thường lệ đến Mỹ. Ảnh ĐT
Bộ GTVT đề nghị chỉ định Bamboo Airways bay thường lệ đến Mỹ. Ảnh ĐT
Lên top