Đề nghị Bộ Tài chính cùng vào cuộc để bình ổn giá thịt lợn

Để góp phần giảm giá thành thịt lợn, các doanh nghiệp lớn về chăn nuôi, giết mổ, chế biến thực phẩm cần phải vào cuộc quyết liệt. Ảnh: Văn Giang
Để góp phần giảm giá thành thịt lợn, các doanh nghiệp lớn về chăn nuôi, giết mổ, chế biến thực phẩm cần phải vào cuộc quyết liệt. Ảnh: Văn Giang
Để góp phần giảm giá thành thịt lợn, các doanh nghiệp lớn về chăn nuôi, giết mổ, chế biến thực phẩm cần phải vào cuộc quyết liệt. Ảnh: Văn Giang
Lên top