Để lọt “top 4” ASEAN, phải cải cách gấp 3 năm ngoái!