Để hơn 115.000 tỉ đồng “nhàn rỗi”, EVN có đang lãng phí nguồn lực tài chính?

Kiểm tra thiết bị trạm và công trình đường dây 500kV. Nguồn: EVN
Kiểm tra thiết bị trạm và công trình đường dây 500kV. Nguồn: EVN
Kiểm tra thiết bị trạm và công trình đường dây 500kV. Nguồn: EVN
Lên top