Để có nhiều hơn 4 tỉ phú USD người Việt

Các tỉ phú người Việt từ trái qua: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Trần Bá Dương theo công bố mới nhất của Tạp chí Forbes. Ảnh: A.C
Các tỉ phú người Việt từ trái qua: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Trần Bá Dương theo công bố mới nhất của Tạp chí Forbes. Ảnh: A.C
Các tỉ phú người Việt từ trái qua: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Trần Bá Dương theo công bố mới nhất của Tạp chí Forbes. Ảnh: A.C

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top