ĐBQH tranh luận việc giao tư nhân hay Nhà nước làm sân bay Long Thành

Lên top