ĐBQH Hoàng Văn Cường: Phát triển tín dụng tiêu dùng sẽ đẩy lùi tín dụng đen

GS. TS. Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc
dân.
GS. TS. Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
GS. TS. Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Lên top