Đẩy tốc độ tiêm chủng, linh hoạt biện pháp chống dịch để tăng trưởng

Cần áp dụng chính sách phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt nhưng linh hoạt để đảm bảo "mục tiêu kép". Ảnh: Giang Sơn Đông
Cần áp dụng chính sách phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt nhưng linh hoạt để đảm bảo "mục tiêu kép". Ảnh: Giang Sơn Đông
Cần áp dụng chính sách phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt nhưng linh hoạt để đảm bảo "mục tiêu kép". Ảnh: Giang Sơn Đông
Lên top