Đẩy sớm vụ sản xuất đông xuân nhằm tránh hạn mặn khốc liệt

Gieo trồng vụ đông xuân 2021-2022 ở ĐBSCL. Ảnh: Vũ Long
Gieo trồng vụ đông xuân 2021-2022 ở ĐBSCL. Ảnh: Vũ Long
Gieo trồng vụ đông xuân 2021-2022 ở ĐBSCL. Ảnh: Vũ Long
Lên top