Đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số tại doanh nghiệp

Quá trình chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ tại hàng loạt doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Ảnh: INT
Quá trình chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ tại hàng loạt doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Ảnh: INT
Quá trình chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ tại hàng loạt doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Ảnh: INT
Lên top