Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu CNC Hòa Lạc