Đẩy nhanh tiến độ dự án hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ

Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn kiểm tra vị trí ga tiếp nhận thuộc Dự án và bunke rót tải. Ảnh: PV
Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn kiểm tra vị trí ga tiếp nhận thuộc Dự án và bunke rót tải. Ảnh: PV
Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn kiểm tra vị trí ga tiếp nhận thuộc Dự án và bunke rót tải. Ảnh: PV
Lên top