Đẩy nhanh thông quan nông sản tươi tại cửa khẩu: Thủ tục 1-3 phút/xe

Các địa phương tạo điều kiện để xuất khẩu nông sản, đặc biệt là vải thiều thuận lợi. Ảnh: Hồng Quang.
Các địa phương tạo điều kiện để xuất khẩu nông sản, đặc biệt là vải thiều thuận lợi. Ảnh: Hồng Quang.
Các địa phương tạo điều kiện để xuất khẩu nông sản, đặc biệt là vải thiều thuận lợi. Ảnh: Hồng Quang.
Lên top