Đẩy nhanh thanh toán Mobile Money, tránh rủi ro giao dịch tiền mặt

Cần đẩy nhanh triển khai Mobile Money trong bối cảnh dịch COVID-19. Nguồn: Cơ quan chức năng
Cần đẩy nhanh triển khai Mobile Money trong bối cảnh dịch COVID-19. Nguồn: Cơ quan chức năng
Cần đẩy nhanh triển khai Mobile Money trong bối cảnh dịch COVID-19. Nguồn: Cơ quan chức năng
Lên top