Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào tái cơ cấu nông nghiệp