Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến tại huyện miền núi tỉnh Quảng Trị

Hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng thanh toán trực tuyến để thanh toán tiền điện tại điểm thu tiền điện. Ảnh: ĐL
Hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng thanh toán trực tuyến để thanh toán tiền điện tại điểm thu tiền điện. Ảnh: ĐL
Hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng thanh toán trực tuyến để thanh toán tiền điện tại điểm thu tiền điện. Ảnh: ĐL
Lên top