Đẩy mạnh sản xuất và nhập khẩu pha trộn than

Không để nhà máy nhiệt điện nào phải dừng tổ máy do thiếu than. Ảnh: P.V
Không để nhà máy nhiệt điện nào phải dừng tổ máy do thiếu than. Ảnh: P.V
Không để nhà máy nhiệt điện nào phải dừng tổ máy do thiếu than. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top