Đẩy mạnh sản xuất, không để thiếu hụt nông sản vụ sau

Ngành nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất để không thiếu hụt nông sản, thực phẩm ở vụ sau. Ảnh: Vũ Long
Ngành nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất để không thiếu hụt nông sản, thực phẩm ở vụ sau. Ảnh: Vũ Long
Ngành nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất để không thiếu hụt nông sản, thực phẩm ở vụ sau. Ảnh: Vũ Long
Lên top