Đẩy mạnh sản xuất đáp ứng nguồn hàng phục vụ mua sắm Tết

Nhiều mặt hàng thu hoạch sớm đã ra thị trường chào hàng "đón sóng" mua sắm Tết của người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Nhiều mặt hàng thu hoạch sớm đã ra thị trường chào hàng "đón sóng" mua sắm Tết của người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Nhiều mặt hàng thu hoạch sớm đã ra thị trường chào hàng "đón sóng" mua sắm Tết của người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Lên top