Đẩy mạnh sản xuất, cung ứng hàng hóa, nông sản dù dịch bệnh phức tạp

Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương khắc phục khó khăn do dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: Tiến Văn
Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương khắc phục khó khăn do dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: Tiến Văn
Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương khắc phục khó khăn do dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: Tiến Văn
Lên top