CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN:

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng và sản xuất

Nghiên cứu chế tạo thiết bị tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy. Ảnh: P.V
Nghiên cứu chế tạo thiết bị tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy. Ảnh: P.V
Nghiên cứu chế tạo thiết bị tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy. Ảnh: P.V
Lên top