Đẩy mạnh liên kết, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP phát huy giá trị đặc sản tiêu biểu vùng miền. Ảnh: Vũ Long
Sản phẩm OCOP phát huy giá trị đặc sản tiêu biểu vùng miền. Ảnh: Vũ Long
Sản phẩm OCOP phát huy giá trị đặc sản tiêu biểu vùng miền. Ảnh: Vũ Long
Lên top