TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM:

Đẩy mạnh công nghệ để tăng năng suất lao động

TKV đẩy mạnh công nghệ để tăng năng suất lao động và thu nhập cho công nhân. Ảnh: M.H
TKV đẩy mạnh công nghệ để tăng năng suất lao động và thu nhập cho công nhân. Ảnh: M.H
TKV đẩy mạnh công nghệ để tăng năng suất lao động và thu nhập cho công nhân. Ảnh: M.H
Lên top