Đẩy mạnh chuyển đổi số, BIDV mục tiêu "Hướng tới khách hàng là trung tâm"

Đại diện Ban lãnh đạo BIDV và 189 Chi nhánh đã ký cam kết điện tử quyết tâm  nỗ lực triển khai chiến dịch chuyển đổi số nền khách hàng BIDV thành công. Ảnh BIDV
Đại diện Ban lãnh đạo BIDV và 189 Chi nhánh đã ký cam kết điện tử quyết tâm nỗ lực triển khai chiến dịch chuyển đổi số nền khách hàng BIDV thành công. Ảnh BIDV
Đại diện Ban lãnh đạo BIDV và 189 Chi nhánh đã ký cam kết điện tử quyết tâm nỗ lực triển khai chiến dịch chuyển đổi số nền khách hàng BIDV thành công. Ảnh BIDV
Lên top