Đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp

Hội nghị Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2020. Ảnh: C.Ngô
Hội nghị Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2020. Ảnh: C.Ngô
Hội nghị Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2020. Ảnh: C.Ngô
Lên top