Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại dịch vụ công trực tuyến

Cải cách hành chính cần được thực hiện mạnh mẽ và áp dụng công nghệ hiện đại. Ảnh: Vũ Long
Cải cách hành chính cần được thực hiện mạnh mẽ và áp dụng công nghệ hiện đại. Ảnh: Vũ Long
Cải cách hành chính cần được thực hiện mạnh mẽ và áp dụng công nghệ hiện đại. Ảnh: Vũ Long
Lên top