Đau xót cả nghìn tấn dứa trên cây bỗng dưng thối nhũn, vẫn chưa rõ nguyên nhân!?