Đầu tư Văn Phú - Invest bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Chủ tịch HĐQT Văn Phú - Invest (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho Tân Tổng Giám đốc Đoàn Châu Phong (bên phải). Ảnh: P.V
Chủ tịch HĐQT Văn Phú - Invest (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho Tân Tổng Giám đốc Đoàn Châu Phong (bên phải). Ảnh: P.V
Chủ tịch HĐQT Văn Phú - Invest (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho Tân Tổng Giám đốc Đoàn Châu Phong (bên phải). Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top