Đầu tư trên 1.000 tỉ đồng mở đường vào sân bay Thọ Xuân

Sân bay Thọ Xuân - Thanh Hoá.
Sân bay Thọ Xuân - Thanh Hoá.
Sân bay Thọ Xuân - Thanh Hoá.
Lên top