Đầu tư thông minh lúc này là chọn cổ phiếu ít suy giảm vì dịch bệnh?

Chỉ số Vn-Index tăng mạnh 2,46% khi kết thúc phiên sáng ngày 25.3.2020 (nguồn: Tradingview.com).
Chỉ số Vn-Index tăng mạnh 2,46% khi kết thúc phiên sáng ngày 25.3.2020 (nguồn: Tradingview.com).
Chỉ số Vn-Index tăng mạnh 2,46% khi kết thúc phiên sáng ngày 25.3.2020 (nguồn: Tradingview.com).
Lên top