Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 6,8%

Nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mang hàm lượng công nghệ cao. Ảnh: Yên Bình
Nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mang hàm lượng công nghệ cao. Ảnh: Yên Bình
Nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mang hàm lượng công nghệ cao. Ảnh: Yên Bình
Lên top