Đầu tư nước ngoài phục hồi trong 2 tháng đầu năm 2021

Đầu tư nước ngoài khởi sắc trong 2 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Đầu tư nước ngoài khởi sắc trong 2 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Đầu tư nước ngoài khởi sắc trong 2 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top