Đầu tư nước ngoài: Lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục vị trí quán quân

Lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài. Ảnh: MPI
Lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài. Ảnh: MPI
Lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài. Ảnh: MPI
Lên top