Đầu tư hạ tầng kỹ thuật hướng tới kinh tế số

Phát triển kinh tế số ở Việt Nam đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ảnh: DNCC
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ảnh: DNCC
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ảnh: DNCC
Lên top