Đầu tư dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen: “Nếu gây ô nhiễm chúng tôi sẽ tự đóng cửa nhà máy“