Đầu tư dự án điện mặt trời nổi 1.500 tỉ đồng ở hồ thủy điện Đa Mi