Đầu tư công: Có địa phương chỉ đưa ra dự án để xin, về mới chuẩn bị chi tiết

ĐB Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) chất vấn Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư. Ảnh: QH
ĐB Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) chất vấn Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư. Ảnh: QH
ĐB Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) chất vấn Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư. Ảnh: QH
Lên top