Đầu tư công: Chỗ giải ngân kiểu rùa bò, chỗ tốn nghìn tỉ rồi bỏ không

Một khu giảng đường của Đại học Thủy lợi - cơ sở Phố Hiến, một trong những dự án đầu tư lớn mà không hiệu quả. Ảnh: LONG NGUYỄN
Một khu giảng đường của Đại học Thủy lợi - cơ sở Phố Hiến, một trong những dự án đầu tư lớn mà không hiệu quả. Ảnh: LONG NGUYỄN
Một khu giảng đường của Đại học Thủy lợi - cơ sở Phố Hiến, một trong những dự án đầu tư lớn mà không hiệu quả. Ảnh: LONG NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top