Đầu tư cho đường sắt đắt gấp 4 lần so với đường bộ

Hạ tầng đường sắt cũ kỹ và lạc hậu. ảnh minh hoạ
Hạ tầng đường sắt cũ kỹ và lạc hậu. ảnh minh hoạ
Hạ tầng đường sắt cũ kỹ và lạc hậu. ảnh minh hoạ
Lên top