Đầu tư 440 tỉ đồng hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu nông lâm sản

Bộ NNPTNT vừa quyết định Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu. Ảnh: Minh Thúy
Bộ NNPTNT vừa quyết định Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu. Ảnh: Minh Thúy
Bộ NNPTNT vừa quyết định Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu. Ảnh: Minh Thúy
Lên top