Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đầu tư 2.800 tỉ xây cầu Cửa Đại