Đầu tư 11.500 tỉ đồng xây dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan