Đấu thầu qua mạng chống được “quân xanh quân đỏ”

Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia. Ảnh: MH
Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia. Ảnh: MH
Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia. Ảnh: MH
Lên top