Đấu thầu lại gạo dự trữ: Làm gì để doanh nghiệp trúng thầu nhưng không "xù"

Đấu thầu lại gạo dự trữ, giám sát chặt và nâng chế tài. Ảnh LDO (ảnh minh họa).
Đấu thầu lại gạo dự trữ, giám sát chặt và nâng chế tài. Ảnh LDO (ảnh minh họa).
Đấu thầu lại gạo dự trữ, giám sát chặt và nâng chế tài. Ảnh LDO (ảnh minh họa).
Lên top