Đấu thầu 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam thế nào?

Đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Thừa Thiên-Huế sắp được đưa vào khai
thác. Ảnh: C.K
Đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Thừa Thiên-Huế sắp được đưa vào khai thác. Ảnh: C.K
Đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Thừa Thiên-Huế sắp được đưa vào khai thác. Ảnh: C.K
Lên top