Đầu tháng 7 ra mắt tuyến du lịch biển Cà Mau - Nam Du – Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kiểm tra bến tàu du lịch chuẩn bị đưa và khai thác vào tháng 7 tại cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kiểm tra bến tàu du lịch chuẩn bị đưa và khai thác vào tháng 7 tại cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kiểm tra bến tàu du lịch chuẩn bị đưa và khai thác vào tháng 7 tại cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top