Đầu năm, người nuôi vui vì hải sản nhất loạt tăng giá

Cá kèo với giá 70.000 đồng/kg, người nuôi trúng đậm. Ảnh: Nhật Hồ
Cá kèo với giá 70.000 đồng/kg, người nuôi trúng đậm. Ảnh: Nhật Hồ
Cá kèo với giá 70.000 đồng/kg, người nuôi trúng đậm. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top