Nghệ An:

Đầu năm ngư dân trúng hàng trăm triệu đồng nhờ “lộc trời” từ biển