Khánh Hòa:

Đầu năm du khách chen chân xuống tàu thăm quan vịnh Nha Trang