Đầu năm, Bạc Liêu thu hồi dự án bệnh viện 4.500 tỉ

Dự án bệnh viện 4.500 tỉ đồng tại Bạc Liêu chính thức bị đề nghị thu hồi. Ảnh: Nhật Hồ
Dự án bệnh viện 4.500 tỉ đồng tại Bạc Liêu chính thức bị đề nghị thu hồi. Ảnh: Nhật Hồ
Dự án bệnh viện 4.500 tỉ đồng tại Bạc Liêu chính thức bị đề nghị thu hồi. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top